Nhà thầu EPC đến từ Nhật Bản

« All blog posts

[Go Green, Go Together]
SEV viết tiếp hành trình của mình bằng việc hợp tác với nhà thầu EPC đến từ Nhật Bản. Chúng tôi đã có cuộc thảo luận tiếp theo, hướng tới những thống nhất cho hợp đồng hợp tác chiến lược trong thời gian tới.