Nhà máy MXP – Thái Bình

Địa chỉ: KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Chủ đầu tư: Công ty CP sản xuất hàng thể thao – Chi nhánh Thái Bình

Công suất: 210 kWp