Hotline: 0914.544.449

Email: contact@solarelectric.vn

Tòa CT1, KĐT Dream Town, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Dự án

Tổng công suất

31.120 kWp

Tổng lượng điện tạo ra

320.607.603 kWp

Tổng lượng CO2 giảm thải

239.007 kWp