Hotline: +84 914.544.449

Email: contact@solarelectric.vn

Tòa CT1, KĐT Dream Town, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chứng chỉ ISO 9001:2015

Với việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hệ thống quản lý chất lượng, chúng tôi muốn tạo ra được cách làm việc khoa học, tạo ra sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ những thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian và giảm thiểu chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên SEV.

Công ty chúng tôi đang duy trì, vận hành và thường xuyên cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 trong các hoạt động của công ty:
• Làm việc khoa học và nhất quán
• Chuẩn hóa các quy trình hoạt động
• Giảm chi phí phát sinh trong công việc
• Nâng cao năng lực ý thức nhân viên

NGUYÊN TẮC VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hệ thống chất lượng quyết định chất lượng công trình đến khi hoàn thiện, không chỉ có các thông số kỹ thuật mà còn là sự hiệu quả.

Làm đúng ngay từ đầu là chất lượng nhất, tiết kiệm nhất, đảm bảo giảm thiểu sai hỏng không đáng có, tiết kiệm thời gian, nhân lực.

Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình quản lý chất lượng là biện pháp phòng ngừa tốt nhất. Các thành viên, bộ phận tạo thành thể thống nhất, liên kết chặt chẽ với nhau trong toàn bộ các hoạt động sản xuất.

Ra quyết đinh dựa trên sự kiện, dữ liệu. Mọi quyết định có hiệu lực được dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin.

Đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý, cải tiến, cập nhật các ứng dụng khoa học hiện đại vào quá trình lắp đặt nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ, tạo sự thoả mãn tối đa của khách hàng.

Liên tục đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho đội ngũ công nhân nhằm nâng cao tay nghề, khả năng làm việc chính xác tạo ra sản phẩm hoàn thiện tốt nhất.