Hotline: 0914.544.449

Email: contact@solarelectric.vn

Tòa CT1, KĐT Dream Town, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 là xu hướng tất yếu giúp doanh nghiệp phát triển đẩy nhanh tốc độ phát triển, hệ thống hóa và tăng năng xuất làm việc. Không nằm ngoài xu hướng đó, hiện nay tất cả các cán bộ nhân viên trong công ty tương tác làm việc trên các ứng dụng số như base.vn để kiểm soát công việc và thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Ứng dụng 4.0 trong quản lý vận hành hệ thống điện năng lượng mặt trời: Phối hợp với đơn vị Advantech xây dựng hệ thống server web, app để monitor quá trình vận hành của hệ thống điện mặt trời (sản lượng điện tạo ra, tiêu thụ, các lỗi sự cố, cảnh báo…của hệ thống) để giám sát vận hành hệ thống.